POLITYKA SKLEPU

REGULAMIN

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z naszej strony internetowej. Korzystając z tej strony, akceptujesz te warunki.

Dołożono wszelkich starań, aby opisy i ceny były poprawne. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w przypadku zmiany podatku VAT, ceł lub cen międzynarodowych. Informujemy, że mogą wystąpić pewne różnice w kolorystyce prezentowanych na stronie produktów ze względu na ograniczenia procesów fotograficznych i internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek różnice kolorystyczne, które mogą powstać w związku z przeglądarką lub oprogramowaniem komputerowym.

www.mayalashess.com Utrzymuje tę stronę i wszystkie informacje, komunikację, oprogramowanie, skrypty, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy oraz inne materiały i usługi znajdujące się na stronie (w tym „Zawartość”) dla swoich klientów, pracowników i członków publicznych.

Akceptacja warunków umowy

W zamian za korzystanie ze strony www.mayalashess.com, zgadzasz się przestrzegać tylko tych warunków i przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Użytkownik oświadcza, że ma prawo do zaakceptowania niniejszych Warunków użytkowania we własnym imieniu lub w dowolnej witrynie, którą reprezentuje. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne przez jakiekolwiek prawo, regułę, nakaz lub regulację jakiegokolwiek rządu, nieważność taka nie będzie miała wpływu na wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj z naszej strony.
Witryna www.mayalashess.com jest kontrolowana i obsługiwana w całości lub w części przez właściciela witryny z jej biur w Wielkiej Brytanii. Wchodząc na stronę internetową, zgadzasz się, że prawo i przepisy Zjednoczonego Królestwa, niezależnie od kolizji, będą miały zastosowanie do wszystkich spraw związanych z korzystaniem ze strony internetowej i zgadzasz się, że wszelkie spory dotyczące jakiegokolwiek korzystania z witryny internetowej podlegają jurysdykcji sądów Zjednoczonego Królestwa.
Osoby, które uzyskują dostęp do witryny www.mayalashess.com z innych lokalizacji, robią to na własne ryzyko i są odpowiedzialne za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych. Właściciel witryny nie oświadcza, że Treść na stronie jest odpowiednia lub dostępna do użytku w innych lokalizacjach lub że dostęp do niej spoza Wielkiej Brytanii jest legalny. Warunkiem korzystania z witryny jest zapewnienie, że nie będziesz korzystać z witryny w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych zgodnie z warunkami i uwagami zawartymi w niniejszym dokumencie. Użytkownik nie może (a) odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, demontować ani demontować żadnej części witryny ani ingerować w nią w jakikolwiek sposób ani (b) wstawiać lub używać jakichkolwiek urządzeń dezaktywujących, w tym między innymi wirusów, robaków, trojanów konie, bomby zegarowe lub inne podobne urządzenia, które mogą pogorszyć, uszkodzić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że właściciel serwisu zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy lub usunięcia dostępu do serwisu przez użytkownika w dowolnym momencie.

Ograniczenia w korzystaniu z treści

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treść jest własnością właściciela witryny i jest chroniona w Wielkiej Brytanii i na całym świecie na mocy różnych przepisów, w tym między innymi postanowień dotyczących praw autorskich i traktatów, praw do znaków towarowych i innych praw własności. Oprócz właściciela treści Treści, właściciel strony internetowej lub jej licencjodawcy mają prawa autorskie do wybierania, koordynowania i porządkowania Treści. Żadna treść na tej stronie nie może być interpretowana jako sugerująca jakąkolwiek licencję lub prawo do jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności mayalashess.com lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Witryna i Treść nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani reprodukowane w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody mayalashess.com, z wyjątkiem możliwości drukowania kopii Treści do celów osobistych, informacyjnych, niekomercyjnych, pod warunkiem, że (i) wszystkie informacje o prawach autorskich, znaki towarowe i inne informacje o prawach własności pozostają nienaruszone oraz (ii) Treść nie jest w żaden sposób modyfikowana. Zezwolenie wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków użytkowania. Właściciel serwisu nie udziela użytkownikowi żadnych uprawnień do korzystania z Treści innych niż wyraźnie określone w niniejszych Warunkach użytkowania.

Wersje
Właściciel Serwisu może zmienić lub wycofać Treść, w całości lub w części, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Właściwy

prywatność i bezpieczeństwo

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Aby lepiej chronić Twoją prywatność, udostępniamy niniejsze powiadomienie wyjaśniające nasze praktyki dotyczące informacji online oraz wybory, których możesz dokonać w zakresie gromadzenia i wykorzystywania informacji. Aby ułatwić znalezienie tego powiadomienia, udostępniamy je na naszej stronie głównej oraz w każdym miejscu, w którym można zażądać danych osobowych.

Informacje, które zbieramy:

Niniejsze powiadomienie dotyczy wszystkich informacji zebranych lub przesłanych na stronie internetowej Maya Lashess. Zbierzemy Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz dane karty kredytowej/debetowej, aby utworzyć Twoje konto i przetwarzać zamówienia.

Na niektórych stronach możesz podać informacje o innych osobach. Na przykład możesz chcieć wysłać znajomemu zamówienie w prezencie lub skorzystać z funkcji „powiedz znajomemu”, aby udostępnić produkt. 

Sposób, w jaki wykorzystujemy informacje:

Informacje, które podajesz o sobie podczas składania zamówienia, wykorzystujemy wyłącznie w celu jego realizacji. Nie udostępniamy tych informacji podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do realizacji tego zamówienia. Używamy informacji, które podajesz o innej osobie podczas składania zamówienia, aby wysłać produkt i potwierdzić dostawę. Nie udostępniamy tych informacji podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do realizacji tego zamówienia.

Używamy zwrotnych adresów e-mail, aby odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość e-mail. Takie adresy nie są wykorzystywane do żadnych innych celów i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.

Możesz zarejestrować się na naszej stronie, jeśli chcesz otrzymywać nasz biuletyn i aktualizacje w naszym sklepie. Informacje, które przesyłasz na naszej stronie internetowej, nie będą wykorzystywane do tego celu, chyba że zdecydujesz się zapisać na naszej liście biuletynów.

Wreszcie, nigdy nie wykorzystujemy ani nie udostępniamy informacji umożliwiających identyfikację użytkownika dostarczonych nam online w sposób niezwiązany z tymi opisanymi powyżej, bez zapewnienia użytkownikowi możliwości rezygnacji lub zakazania w inny sposób takich niepowiązanych zastosowań.

Nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo danych

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zachować dokładność danych i zapewnić prawidłowe wykorzystanie informacji, posiadamy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i zarządcze procedury w celu ochrony i zabezpieczenia informacji, które zbieramy online. 

Pamiętaj o ryzyku, gdy korzystasz z Internetu

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych do Maya Lashess. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy wszelkich haseł lub innych informacji o koncie. Inne strony internetowe lub usługi, które mogą być dostępne za pośrednictwem Maya Lashess, stosują odrębne, niezależne od nas praktyki dotyczące danych i prywatności. Dlatego zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich politykę lub działania. Skontaktuj się bezpośrednio z tymi dostawcami i innymi, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ich polityki prywatności.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz inne pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych zasad ochrony prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem info@mayalashess.com

Metody Płatności

– Karty kredytowe/debetowe
– PAYPAL

– Płatności offline

pl_PL